Počítačová akademie STEP! Učíme od roku 1999. Vysoce kvalitní IT vzdělávání pro dospělé a děti. Připravujeme programátory, konstruktéry a systémové inženýry, kteří nemohou být nahrazeni umělou inteligencí. Kromě toho se navíc k hlubokým základním znalostem učíme chápat úkolům, uvažovat s připravenými projekty a pracovat v týmu.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Jak vypadá práce Front-End Developera?

Front-end vývojáři vytváří kód pro uživatelské rozhraní webové stránky a prvky, které uživatelům umožňují s danou stránkou pracovat. Mají na starosti fukcionality, intuitivnost a elementární ovladatelnost webové stránky. Pracují nejčastěji na bázi plánu a rozvržení vývoje dané stránky či aplikace. Vytváří a udržují interaktivní prvky a stránky stále udržují a vylepšují, aby dosáhli maximální efektivity a působivosti.

Platová sazba Junior developerů se pohybuje od 80 000 Kč měsíčně. Senior developer si může vydělat i více než 150 000 Kč měsíčně.
Pozice Front-End Developera Vám otevře dveře do světa. K práci potřebujete jen počítač, takže můžete pracovat odkudkoliv.
Práce Front-End Developera je vhodná pro úplné začátečníky. Jedná se o jednoduché principy značkování. Ke startu nejsou zapotřebí žádné předchodzí zkušenosti s IT.

Pro koho je tento kurz vhodný

Webový Design je dostupné pro každého, kdo má jakékoli odborné vzdělání. Stačí mít motivaci a dostatek času na učení a budování znalostí.

Studentům
Osvojíte si současně s vysokoškolským vzděláním další velmi žádanou specializaci
Laikům
Pokud nejste spokojeni se svou současnou kariérou a výdělkem, Front-end development pro vás bude pohodlným vstupem do lukrativního a rostoucího IT odvětví.
Profesionálům
Získejte znalosti z oblasti IT a osvojte si nové praktické dovednosti, které jsou žádané na domácím i mezinárodním trhu.

Co se naučíte?

Obsah kurzu byl vytvořen IT profesionály, kteří mají dlouhodobou praxi v IT průmyslu pomocí metod IT STEP Academy.
Program vychází z reálných požadavků IT průmyslu, kde studenti budou moci uplatnit získané dovednosti v praxi. Obsah kurzu je pravidelně aktualizován, takže studenti získají aktuální znalosti požadované trhem práce

Značkovací jazyk HTML5

 • Kódování UTF-8, Unicode. Nepsaná pravidla značkování.
 • Syntaxe HTML, struktura webové stránky, typizace elementů
 • Blokové a řádkové tagy, Relativní a absolutní cesta k souboru
 • Nadpisy, odstavce, hypertextové odkazy
 • Tabulky, obrázky, seznamy - odrázkové, číslované, definiční
 • Komentáře, seznamy, HTML entity
 • SEO a přístupnost webu
 • Sémantické elementy,
  a
 • Favicon
 • Rozdíly mezi HTML5 a XHTML

Design webu s CSS3

 • Připojení CSS k HTML. CSS pravidla - selektor a deklarace
 • Selektory class, id. Kombinace a agregace selektorů
 • Základní CSS deklarace, box-model, position, display
 • Pseudotřídy a pseudoelementy
 • Přístupy k tvorbě webu: mobil-first vs. desktop-first
 • Moderní přístup k tvorbě webovému layoutu: Flexbox CSS a Grid CSS
 • CSS counter(), animace, barevné přechody
 • Značkovací jazyk a grafický formát SVG
 • Obdélník, kruh, elipsa, úsečka, lomená čára, polygon, text
 • CSS frameworky v obecném kontextu tvorby webu
 • Prvky Bootstrapu, formátování a ukázky použití, Grid systémy, Flex utilities
 • Ikony, piktogramy a další doplňky Bootstrapu
 • Základní diskurz k CSS preprocesoru Less/Sass

Skriptování na straně klienta - JavaScript

 • Základy JavaScriptu
 • Syntaxe, proměnné, datové typy, podmínky, cykly, pole, funkce, rekurze
 • Object, string, zpoždění a intervaly, práce s periodickým voláním
 • Datum a čas. Matematický objekt a náhodná čísla
 • Objektově orientované programování
 • Zachycení události
 • Browser Object Model (BOM) a Document Object Model (DOM)
 • Aplikace formulářů. Uspořádání formulářových prvků v HTML
 • Sběr dat z formulářů. Vývoj a programování prvků formuláře.
 • Ověřování formulářů, Používání Cookies
 • RegExp objekty. Pravidla pro záznam regulárních výrazů.
 • HTML Canvas, Podpora médií
 • JSON, serializace a parsování, toJSON
 • AJAX. Synchronní a asynchronní požadavky. Rozhraní XMLHttpRequest a ActiveX
 • ECMAScript
 • Základy jQuery, Interakce s DOM, Kombinace s AJAX

Aplikace frameworků ReactJS a AngularJS

 • NodeJS
 • Tvorba projektů pomocí Webpack 2 a dalších nástrojů
 • AngularJS
 • ReactJS

Forma studia a cena

Webový design

Délka kurzu:
4 měsíců
Rozvrh hodin:
2 krát týdně
Věk:
15-55 let
Čas výuky
18:00-21:00

Měsíční forma platby

6 560 Kč/měsíc
V případě úhrady po měsících

Jednorazová platba

5 904 Kč/měsíc
Cena za 1 měsíc v případě jednorázový platby
Celková cena 23 616 Kč
Cena za 1 měsíc v případě jednorázový platby 23 616 Kč

Výstupní znalosti

Po absolvování kurzu Front-End Developer budete umět:

Vytvářet uživatelsky přívětivé struktury webu

Efektivně stylovat jednotlivé webové prvky

Používat různé strategie tvorby webového layoutu

Využívat vhodné postupy pro vytvoření různých prvků

Zjednodušovat tvorbu desginu

Vytvářet animovaná tlačítka

Vytvářet vektorové obrazce za pomoci technolige SVG

Testovat webové stránky, kontrola kvality;

Správa prohlížečů a prvků stránky HTML pomocí jazyka JavaScript;

Efektivně manipulovat s prvky DOM;

Zpracovávat data z formulářů

Použití základních animačních a kontrolních efektů;

Vytvářet vysoce výkonné weby Web 2.0

Pomocí objektu XmlHttpRequest provést synchronní a asynchronní požadavky na server;

Přenos a zpracování dat na server pomocí všech dostupných metod;

Přenášet data přes JSON;

Efektivně využívat protokoly XML-PRC v aplikacích AJAX;

Používat systém správy databáze MongoDB;

Vytvářet rámce React and Angular;

Kde pracují naši absolventi?

Naši absolventi mají své uplatnění v mnoha znamých firmách po celém světě

Společnosti, pro které naši absolventi pracují

companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work

Máte zájem o naše kurzy?

Pošlete nám své dotazy. Velmi rádi Vám zavoláme zpět a sdělíme všechny podrobnosti o programu kurzu a zarezervujeme Vám místo ve skupině

FAQ

Pro koho je kurz Front-End Developer vhodný?

Kurz je určen těm, kteří se chtějí stát profesionály v oblasti tvorby webu.

Budu moct hned pracovat?

Diplom IT STEP Academy je k dispozici ve dvou jazycích: angličtině a češtině. Kromě toho obdržíte také certifikát od spolupracujících společností Microsoft, Cisco nebo Autodesk v závislosti na kurzu, který jste si vybrali.

Jak probíhá samotná výuka?

Výuka ve Step It Academy je založena na praktických modelech. Lektor v úvodu hodiny vždy zopakuje předchozí znalosti a uvede je do kontextu aktuálního tématu, následně téma představí a společnými silami vyřeší konkrétní problematické úlohy. V druhé části žáci individuálně, či ve skupinách řeší různé, postupně gradované úkoly. Závěrem hodiny lektor zopakuje látku a poskytne Vám kvalitní zpětnou vazbu.

Získám potvrzení o absolvování kurzu?

Úspěšný absolvent odborných kurzů získá mezinárodní certifikát a stane se tak velmi žádaným zaměstnancem na trhu práce v ČR i ve světě s odpovídajícím vzděláním a platem. S Naším certifikátem získá úspěšný absolvent i certifikáty od spolupracujících firem (Microsoft, Cisco, Oracle, Autodesk)

Komu je tento kurz určen? Je požadováno nějaké minimální vzdělání, znalosti či dovednosti?

Do specializovaného kurzu se může přihlásit každý, komu je 15 let a více, bez ohledu na jeho základní vzdělání. Při přijetí nemusíte skládat žádné zkoušky ani testy.

Je možné studovat online?

Ve výjimečných případech se na vyžádání lze připojit online.

Přihlásit se na kurz

Tato stránka používá soubory cookie

Zásady ochrany osobních údajů a právní informace